/ hulic /

Pomôžeme vám porozumieť.

Medicínske preklady

1. MEDICÍNSKE PREKLADY

Nemocničné prepúšťacie správy, vyšetrenia z rôznych odborných ambulancií, popisy zobrazovacích metód a vyšetrení (RTG, CT, USG, NMR atď.)

Talianske preklady

2. TALIANSKE ÚRADNÉ PREKLADY

Zmluvy, faktúry, zakladateľské listiny, certifikáty, diplomy, vysvedčenia, rodné listy, sobášne listy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra, atď.

Anglické preklady

3. ANGLICKÉ ÚRADNÉ PREKLADY

Výpisy zo živnostenského registra, technické dokumentácie k vozidlu dovezenému zo zahraničia, daňové priznania, právne dokumenty, atď.

ušetrite 10% z vašej prvej objednávky

Služby

Vykonávame uvedené úradné preklady a sprievodné služby spojené s úradným prekladom, napr.:

  • zabezpečenie overenia listiny notárom,
  • kopírovanie, elektronické alebo listinné zasielanie vyhotoveného prekladu na zákazníkom uvedenú adresu – prípadne aj do zahraničia atď.).

Cena úradného prekladu sa odvíja od zákonom stanovej ceny prekladu. Prekladateľ môže požadovať adekvátnu cenu a/alebo prirážku v prípade pracovnej vyťaženosti, skorého požadovaného termínu dodania a iných podmienok.

O týchto skutočnostiach vždy zadávateľa vopred informuje. Cena sa vypočítava na základe počtu normostrán (1NS = 1800 znakov) za každú aj začatú stranu prekladu ( podľa 382/2004 Z.z. Zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov).

Aby sme Vám mohli poskytnúť záväznú kalkuláciu, potrebujeme nasledujúce informácie:

  • O aký preklad ide (úradný, z akého do akého jazyka, odborný lekársky atď.)
  • Termín do kedy má byť preklad vyhotovený
  • Aký je rozsah textu – po zaslaní skenu dokumentu na náš e-mail Vám vieme oznámiť rozsah

Cena

Sme vám k službám

Ak máte záujem o cenovú kalkuláciu, kontaktujte nás 

e-mailom na info@hulic.net alebo telefonicky na +421 903 609 775.